Poleć znajomemu Dodaj do ulubionychPrawo Odstapienia od Umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej  umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. poprzez pismo wysłane pocztą na adres Centrum Ogrodnicze AURA, Trakt Brzeski 48A, 05-070 Sulejówek lub elektronicznie w formie scanu na adres esklep@aura-centrumogrodnicze.pl W celu przesłania takiego oświadczenia mogą Państwo skorzystać z naszego Formularza o Odstąpieniu od Umowy.


Formularz o Odstąpieniu od umowy w formie PDF można  pobrać tutaj .


Po otrzymaniu takiego oświadczenia prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

 


Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.


W przypadku odstąpienia od umowy mają Państwo obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym miało miejsce odstąpienie, zwrócić nam zakupiony wcześniej produkt wraz z dowodem zakupu (oryginał lub ksero paragonu lub faktury) wysyłając go na swój koszt pod nasz adres: Centrum Ogrodnicze AURA, Trakt Brzeski 48A, 05-070 Sulejówek. Do zachowania terminu zwrotu towaru wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.


Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”