Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AURA

 dostępnego pod adresem www.aura-centrumogrodnicze.pl

 

Sprzedającym jest firma Aura Dwa Hanna Jakubczak oznaczona w CEIDG prowadzonej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy pod numerem 202041, zarejestrowana pod adresem:


ul. M. Reja 5
05-075 Warszawa-Wesoła
NIP: 952-129-57-87
REGON: 140034217
Tel 22 773 48 00
mail esklep@aura-centrumogrodnicze.pl
nr. rachunku bankowego: 42 8019 1010 2002 0500 3136 0001
nazwa banku Bank Spółdzielczy w Halinowie


prowadząca działalność pod adresem:


ul. Trakt Brzeski 48A
05-070 Sulejówek


dalej zwanym Sprzedawcą  lub zamiennie Centrum Ogrodniczym Aura

 


§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Centrum Ogrodnicze AURA pod adresem www.aura-centrumogrodnicze.pl.

2. Kupujący dokonując zakupu w Sklepie Internetowym www.aura-centrumogrodnicze.pl akceptuje niniejszy Regulamin.

 

 

§2 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin.

2. Klient/Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie Internetowym

3. Sklep Internetowy (zwany również „Sklepem”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.aura-centrumogrodnicze.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt

4. Produkt/Towar – prezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych Produktów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia określające rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego

7. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

8. Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

9. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach

 

§3 Składanie zamówień

1. Sklep Internetowy www.aura-centrumogrodnicze.pl prowadzi na obszarze Polski sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Centrum Ogrodniczego Aura są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

4. Zamówienia są przyjmowane przez Sklep Internetowy telefonicznie lub drogą mailową na adres esklep@aura-centrumogrodnicze.pl.

5. W przypadku kontaktu telefonicznego opłata za połączenie z numerem Sprzedającego dla klientów z Polski odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient.

6. Zamówienia składane poprzez stronę internetową lub drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną jest możliwe wyłącznie w godzinach 9.00-17.00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

7. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni Formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres mail.

8. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

9. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak faktury VAT. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawienia i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.

10. W takcie składania Zamówienia Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W przypadku udzielenia zgody Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia.

11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 

§4 Koszty i terminy wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia lub podany telefonicznie albo droga mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej w terminie uzależnionym od wyboru sposobu płatności i rodzaju transportu. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w sklepie stacjonarnym Centrum Ogrodnicze AURA mieszczącym się pod adresem: Trakt Brzeski 48A, 05-070 Sulejówek

3. Zamówienia realizowane są w ciągu max. 5 dni roboczych od:

a) zaksięgowania na koncie Sprzedawcy zapłaty za zamówiony Towar w przypadku wyboru płatności przelewem zwykłym lub przelewem online

b) złożenia Zamówienia przez Sklep Internetowy w przypadku wyboru płatności za pobraniem lub przy osobistym odbiorze w sklepie stacjonarnym

c) w przypadku Zamówienia roślin termin 5 dni roboczych należy liczyć pomijając czwartek i piątek, gdyż rośliny ze względu na ich bezpieczeństwo wysyłamy tylko od poniedziałku do środy.

d) do podanego czasu realizacji Zamówienia nie został wliczony czas realizacji dostawy przez Kuriera lub Pocztę Polską.

4. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „ceny dostawy

5. Kupujący odbierając od kuriera przesyłkę powinien sprawdzić czy jest ona dostarczona w stanie nienaruszonym. W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłocze poinformowanie o tym Sprzedawcy. Sporządzenie protokołu jest pomocne w procedurze reklamacyjnej i ułatwi ono ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzone przesyłki.

 

§5 Płatności

1. Na każdy sprzedany Towar Sprzedający wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę)

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

a) gotówką przy osobistym odbiorze w sklepie stacjonarnym

b) gotówką przy odbiorze towaru w przypadku wyboru opcji przesyłki kurierskiej  za pobraniem

c) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24, w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia

d) przelewem tradycyjnym na konto bankowe Centrum Ogrodniczego AURA, w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia.


§6 Reklamacje

1.    Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru z tytułu rękojmi tj. gdy zakupiony Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną.
2.    Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
3.    Jeżeli zakupiony produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie.
4.    Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Produktów wadliwych.
5.    Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres sklepu stacjonarnego: Centrum Ogrodnicze AURA, ul. Trakt Brzeski 48A, 05-070 Sulejówek  lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: esklep@aura-centrumogrodnicze.pl.
6.    W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę zaleca się, by Kupujący podał w opisie reklamacji:
a)    informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia wady;
b)    sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
c)    dane kontaktowe składającego reklamację.
7.    W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Centrum Ogrodnicze AURA, Trakt Brzeski 48A, 05-070 Sulejówek.
8.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres mailowy, chyba że Strony ustalą inny sposób.
9.    Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu towaru od Klienta.
10.    Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a)    Poprzez zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży
b)    Poprzez zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą

 

§7 Odstąpienie od Umowy i Zwrot Towaru

1.    Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy zakupionych u Sprzedawcy Towarów bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.    W celu ułatwienia Kupującemu procedury odstąpienia Sprzedawca udostępnia do pobrania Formularz Odstąpienia od Umowy, dostępny w zakładce "Odstąpienie od Umowy" lub po kliknięciu pobierz
3.    Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy można wysłać listownie na adres: Centrum Ogrodnicze AURA, Trakt Brzeski 48A, 05-070 Sulejówek lub w formie elektronicznej na adres esklep@aura-centrumogrodnicze.pl
4.    W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
5.    Koszt zwrotu Towaru do Sprzedawcy w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży ponosi Kupujący.
6.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym AURA. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wynikających z różnicy między tymi przesyłkami.

7.    Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.    Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
b)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
d)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
e)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
f)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
g)    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli
h)    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
i)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
j)    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
k)    zawartej w drodze aukcji publicznej
l)    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
m)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy


 

§8  Postanowienia końcowe

 

Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

 

 

Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie sklepu www.aura-centrumogrodnicze.pl  w zakładce „Regulamin”Copyright 2018 (R) Aura Centrum Ogrodnicze